MP-Testdata

Grid-plus-Supernode Network Generator Gridgen

ZIB WWW-Services MP-Testdata Generatorsgridgen
 
readme   -   Information by authors Y. Lee and J. Orlin
gridgen.c   -   Complete source code
URL: http://elib.zib.de/pub/Packages/mp-testdata/generators/gridgen/
Pagemaster: G. Skorobohatyj      May 12, 2004